top of page

NLP ודמיון מודרך

NLP - דמיון מודרך

NLP = Neuro Linguistic Programming או "ניתוב לשוני פיזיולוגי". זוהי שיטה שהתפתחה בארה"ב, הרותמת את התת מודע וכוח הדמיון של האדם לטובת השגת שינוי חיובי רצוי.

שיטה זו מאמינה כי בתת מודע של האדם ישנו מעין מחסן של כל המשאבים שלו. מכאן התפתחה השיטה שמסייעת ללמוד לכוון את דרכי ההתנהגות והחשיבה שלנו באופן הרצוי על ידינו, תוך שימוש בטכניקות הרפיה והרגעה כדי להוציא את המטופל למסע בדמיונו, כשתוך כדי מחזקים את יכולותיו האישיות ומשאביו הקיימים.

שיטת ה – NLP יכולה להיות מוגדרת כתחילת כתיבתה של חוברת הנחיות לשימוש במוח. זוהי שיטה יעילה ופעילה, לשינוי דרכי התנהגות וחשיבה שמזיקות לנו, ולהמרתן בדרכי התנהגות וחשיבה שיובילו אותנו אל הכיוונים אותם אנו רוצים בחיינו.

דמיון מודרך זוהי שיטה דומה, שגם בה נעשה שימוש בתת-מודע של האדם במצב רגיעה והרפיה כדי לשנות הרגלים, לטפל בבעיות, לנקות זיכרונות כואבים המקשים על הפעילות של המטופל.

bottom of page