top of page

נטורופתיה

נטורופתיה

מדובר בשיטה הוליסטית שבה המטפלים שואפים לאתר את הגורם למחלה ע״י הקשבה והבנת הגוף והנפש כמכלול אחד שלם. הרופאים הנטורופתיים משתמשים בשינויי הרגלים וטכניקות כגון שינוי תזונה, שינוי התנהגות, דיקור וצמחי מרפא.

הדגש בנטורופתיה הוא מניעת המחלה ושינוי תפיסת המטופל לגבי הקשר בין הגוף והנפש.

במפגש הראשון לרוב יתבצע אבחון כולל ומעמיק בהמלכה המטפל יבדוק היסטוריה רפואית של המטופל, ישאל שאלות בדבר הרגליו התזונתיים, הגופניים ואורח חייו באופן כללי. 

לאחר האבחון יתבצע אבחון גופני, לעיתים בשילוב של מעבדה. המטפל רואה במטופל יחידה שלמה ולכן יבדוק גם את המצב הרגשי, המנטלי והנפשי של המטופל. לרוב הטיפולים יתבצעו באמצעות ייעוץ תזונתי, תרופות הומאופטיות ודיקור.

bottom of page