top of page

צמחי מרפא

צמחי מרפא

צמחי מרפא הם צמחים שנמצאו כבר בעת העתיקה כבעלי כוחות ריפוי והקלה על מחלות וכאבים שונים.

מקובל לחלק את צמחי המרפא לצמחים מערביים וצמחים סיניים, אך יש גם צמחים המגיעים ממסורות אחרות כגון הודו, מצריים, עירק וארץ ישראל.

המטפלים בצמחי מרפא נקראים הרבליסטים ובמקומות רבים הם נדרשים לעבור מבחנים ולקבל רישוי כמטפלים.

bottom of page